Mensen die een kunstopleiding of -cursus volgen, hebben soms moeite om de vertaalslag te maken naar hun eigen creatieve uitingsvorm. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom dat niet lukt. Als buitenstaander ben ik niet belanghebbend, maar ik voel me wel betrokken. Vanuit die positie kan ik je helpen om je eigen oplossingen te ontdekken.
Het resultaat is dat je je vrijer in je werk gaat voelen en een kwalitatieve groei doormaakt.

zonder titel - 2016 - diverse materialen